constante verandering

 

organisatie ontwikkeling

De vitaliteit van een organisatie is als bij een organisme. Er is een alles bepalende overlevingsstrategie en het vermogen om zich binnen bepaalde grenzen aan te passen aan de omgeving. Optimaal benutten van de mogelijkheden die in veranderingen in de omgeving besloten liggen en het vermogen om de schade van beperkende omstandigheden te elimineren of uit de weg te gaan zijn kenmerken daarvan. Organisatieontwikkeling is dan ook te zien als een continue proces waarin wij zowel incidenteel, als gedurende een ruimere periode ondersteuning kunnen verlenen. Verankering van vernieuwing vraagt om bezielde verandering van processen, niet om andere handigheidjes. Blijvende verandering vraagt om het aanspreken van de mens op diens diepste niveau. Dat doet de Yijing veelal op een elegant confronterende en relativerende manier.

 

hoe zien omstandigheden er uit en zet ik deze naar mijn hand …

Ook uw organisatie is een organisme dat aan dezelfde wetmatigheden onderworpen is als elk ander organisme. Het is op eenzelfde manier afhankelijk van de omgeving waarin geopereerd wordt. En de vitaliteit waarmee geleefd wordt. Het grote verschil is dat u de omstandigheden, zowel intern als extern, voor een deel naar uw hand kunt zetten. Daarvoor is niet alleen een goed inzicht in de eigen organisatie nodig, met de daarin spelende krachten, de informele organisatie, het kennisniveau, het aanpassingsvermogen, de nog onbenutte talenten, of de onvolledige of ontbrekende functionaliteiten, maar ook de speelruimte voor de interne groei en de aanpassing en het voorspellend inzicht in de reacties van afnemers, leveranciers, partners en concurrenten.

 

De Yijing helpt onzichtbare informatie zichtbaar te maken en de gevolgen van handelingen en acties die uit beslissingen voortkomen te kennen, nog voordat deze genomen zijn.

Daarmee verschaft u zichzelf de grootst mogelijke speelruimte om tot juiste en verantwoorde beslissingen te komen.Met onze inbreng begeleiden wij u kortstondig maar intensief in het proces waarin de strategie wordt uitgezet en het beleid geformuleerd wordt.

 

Reacties zijn gesloten.