de negen Yin-Yang principes

 

In de wereld zijn negen Yin-Yang principes werkzaam, die als natuurwetten kunnen worden gezien. Een goed en succesvol leider zal volgens deze wetten handelen. In de optiek van de Yijing zou deze daarnaast ook over de 29 eigenschappen moeten beschikken die een ideale leider kenmerken.

 

De negen yin-yang principes zijn:

20100114 9 yin yang principes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het principe van evenwicht

Een goed leider weet de balans te herstellen die de krachten op elkaar uitoefenen.
Het vormt het centrale concept van goed leiderschap. In de hexagra                         mmen geven de tweede en vijfde lijn deze kwaliteit vaak aan; zij bevinden zich in het midden van het onderste respectievelijk bovenste trigram. In het taiji symbool zijn yin en yang even groot en in een dynamisch evenwicht.

 

Het principe van tegenstelling

Alles heeft een keerzijde of tegenstelling zoals yin en yang. Zo bestaan er ook in een organisatie tegengestelde visies. Dat is niet per definitie schadelijk of negatief. Zij helpen besluiten en acties beter te richten als zij serieus worden genomen.

 

Het principe van aanvulling

Het tegengestelde karakter van yin ten opzichte van yang moet niet als negatief, maar eerder als positief beoordeeld worden. Wat in het ene ontbreekt wordt door het andere aangevuld. Zo kunnen zij gezamenlijk en door op elkaar in te werken aan harmonie en evenwicht bijdragen.

 

Het principe van onderlinge afhankelijkheid

Als alles een tegenstelling kent, bestaat er ook een afhankelijkheid waardoor die tegenstelling manifest wordt. Het bestaan van de een veroorzaakt het ontstaan van de ander. Zonder yin bestaat geen yang en andersom. Deze dualiteit treffen wij overal in de natuur en haar werkingen aan; dus ook in organisaties.

 

Het principe van drijfkracht

Juist door de samenwerking van tegenstellingen komen zaken tot stand. De attributen van de yang kracht bestaan ondermeer uit creativiteit, activiteit en kracht, terwijl die van yin door ontvankelijkheid, tolerantie en zachtheid worden gekenmerkt. Juist de samenwerking van deze twee krachten verleent de kracht tot wezenlijke transformatie.

 

Het principe van totaliteit

Taiji bevat zowel yin als yang, maar geen van beide kan afzonderlijk een Taiji vormen. Zij vormen ieder een deel van het geheel. Het geheel is ook meer dan de som der delen. Het belang van het geheel mag niet te zwaar ten koste van een van de delen gaan, omdat ook dat niet in het werkelijke belang van de totaliteit is.

 

Het principe van wederzijdse insluiting

Zuivere krachten als yin en yang zijn denkbeeldig. In de praktijk bestaat deze zuiverheid niet. Zo bezit ieder yin ook wel yang en andersom. Het belangrijkste verschil tussen het principe van aanvulling en dat van wederzijdse insluiting is dat in het eerste geval de krachten yin en yang vrijwel even groot en krachtig zijn, terwijl in het laatste geval een van de krachten overheerst.

 

Het principe van complementariteit

Dit principe volgt dat van de wederzijdse insluiting. De inverse relatie van yin en yang, respectievelijk weergegeven door een onderbroken en een ononderbroken lijn, vormt de basis van de beschrijving van de werkelijkheid door de hexagram-symbolen. Zij is in de Taiji ook terug te vinden door een cirkelgang te maken en na te gaan wat zich dan op de straal naar het midden met yin en yang afspeelt.

 

Het principe van transformatie

In een hexagram slaan bewegende lijnen om in hun tegendeel; yin wordt yang en omgekeerd. Dat gebeurt als deze hun maximale energie bereiken. Hierdoor ontstaat een geheel nieuwe situatie met nieuwe mogelijkheden en onmogelijkheden. Transformatie wordt dan ook deels door omkering van het dominante karakter van krachten bewerkstelligd.

Reacties zijn gesloten.