de ideale leider

 

de ideale leider in de Yijing:

Wat zijn nu de eigenschappen van de verlichte mens, zoals de Yijing die ziet. De daaraan toegedichte eigenschappen zijn ook de eigenschappen van de ideale leider van iedere organisatie (naast de zeven wetten en de negen principes). Het betreft een samenstel van 29 eigenschappen, die een ideaal leider kenmerken. Voor de eenvoud wordt hij/zijn gebruikt, waar tevens zij/haar mee bedoeld wordt.

• hij is uiterlijk voorkomend en elegant, maar van binnen sterk en vitaal
• zijn manier van doen is gematigd en zonder buitengewoon raffinement, maar niet simpel en ongemanierd
• hij is evenwichtig, rechtvaardig en correct
• hij is tolerant maar niet toegeeflijk
• hij is actief maar niet roekeloos
• hij is besluitvaardig maar niet halsstarrig
• hij is bescheiden maar niet onderdanig
• hij is niet zelfvoldaan of verwaand maar energiek
• hij denkt vooruit maar beoordeelt het verleden
• hij weet wanneer er opgetreden moet worden en wanneer er gestopt of teruggetreden moet worden
• hij weet wanneer hij op zijn standpunt moet blijven staan en wanneer aanpassing geschikter is
• hij weet wanneer hij kracht moet focusseren en wanneer er naar anderen gedelegeerd dient te worden
• hij weet wanneer reserves opgebouwd dienen te worden voor toekomstige noden
• hij weet wanneer hij zijn genialiteit moet tonen en wanneer deze te verbergen
• hij weet wanneer verlangens al dan niet in toom gehouden moeten worden
• hij weet relaties met anderen op te bouwen die gebaseerd zijn op de principes van wederzijds vertrouwen en respect
• hij weet mensen samen te binden gebaseerd op het principe “zoeken naar punten van overeenkomst en het accepteren van verschil in standpunten”
• hij weet mensen te leiden zonder machtsuitoefening
• hij weet wat voldoende is en wat niet
• hij weet de juistheid van de eigen positie en gaat daar niet buiten
• hij weet harmonie te herstellen als er verdeeldheid onder de mensen heerst
• hij weet diens kracht op een geschikte manier te gebruiken
• hij weet wat de juiste actie zou zijn
• hij begrijpt de cyclische verandering tussen winst en verlies of succes en falen
• hij kent de wet der natuur; de cyclus van harmonie en obstructie
• hij weet zich op de juiste manier aan de veranderende omstandigheden aan te passen
• hij respecteert anderen en ontvangt daardoor zelf respect
• hij is bereid anderen voordeel te verschaffen zonder een tegenprestatie te verwachten
• hij is bereid de schuld op zich te nemen zonder zijn/haar verplichtingen in te perken
• hij wil onervaren nieuwkomers graag onderrichten en ondersteunen
• hij is stabiel en niet geëmotioneerd
• hij is rustig en zorgzaam als er zich een gevaarlijke situatie voordoet
• hij is zich van gevaar bewust als het goed gaat en behoudt optimisme in slechte tijden
• hij heeft vastberadenheid in het wegnemen van kwade zaken of gedachten
• hij heeft de moed om oude gewoontes voor nieuwe in te ruilen
• hij is geduldig en vasthoudend als obstructie ervaren wordt, maar verliest niet de gerichtheid om naar positieve mogelijkheden te zoeken
• hij staat voor zijn/haar principes zonder vooroordelen te hebben
• hij is eerlijk tegenover zichzelf en anderen
• hij is zich zelf bewust en corrigeert de dienovereenkomstige onvolkomenheden
• hij benadrukt eerder de kracht van anderen dan hun zwakheden
• hij vertoont de flexibiliteit om de ander halfweg tegemoet te komen als er een conflict tussen hen bestaat
• hij behoudt innerlijke kracht en zelfvertrouwen in tijden van tegenslag
• hij geeft anderen het goede voorbeeld zonder een show te maken

men mag niet verwachten dat een leider in alle opzichten aan dit ideaalbeeld voldoet, maar zij kunnen wel degelijk als een richtlijn tot verbetering van leiderschap dienen.

(bron: Mun Kin Chok Chinese Leadership Wisdom from the Book of Change)

Reacties zijn gesloten.