de Yijing

 

20100114 YiAndere bekende benamingen van de Yijing zijn I Tjing, I Ching en Zhouyi. De Yijing is de condensatie van inzicht en wijsheid van de nog niet manifeste oorzaken en wetmatigheden die de wereld om ons heen vorm geven. Daarmee heeft het grote praktische waarde. Kenmerken zijn het cyclische karakter en constante gedrag van verandering en de werkingen van yin en yang. Veel generaties in het Oude China hebben er hun bijdrage aan geleverd en het vormt nog steeds een bron van veelzijdig onderzoek.

Samen met de Daodejing (LaoZi), de Analecten (KongfuZi), de geschriften van ZhuangZi en SunZi (de kunst van het oorlogvoeren), mag de Yijing tot de belangrijkste werken uit het Oude China gerekend worden. Het Westen werd pas in de loop van het laatste millennium in bredere kring met de Yijing geconfronteerd. Er bestaan inmiddels vele vertalingen van en er wordt nog steeds veel studie naar herkomst, methodiek, interpretatie en een juiste vertaling verricht.

Letterlijk betekent Yijing: Boek der Verandering. De basis werd ca. 3.000 v. Chr. in China gelegd. Door observatie en inzicht werd de wetmatigheid van het ontstaan van de materiële werkelijkheid in symbooltaal vastgelegd. Door deze modelvorming werd het mogelijk een bestaande situatie te beschrijven, de oorzaak van het ontstaan daarvan te achterhalen en –en dat verleent het de praktische waarde voor ondermeer organisatievernieuwing- inzicht te krijgen in het komen tot de juiste handelingen om problemen te voorkomen of op te lossen; omdat aangegeven kan worden wat het natuurlijke verloop van een ontwikkeling en de gevolgen van handelingen zullen zijn.
Weinig mensen is het bekend dat tot op de dag van vandaag vrijwel iedere zich respecterende organisatie, overheid of bedrijf in landen als Japan, Korea en met name Taiwan de Yijing bij alle belangrijke beslissingen raadpleegt. Tot in de 19e eeuw was er in China zelfs een apart departement voor; een soort SER en Raad van State ineen. De universiteit van Beijing heeft sinds een aantal jaren weer een Yijing faculteit, evenals minimaal een vijftal universiteiten in Azië, UK en USA. Yijing Business Academy onderhoudt daar contacten mee.
Van Deng Xiao Ping, die in de negentiger jaren de aanzet tot de huidige transformatie van China heeft gegeven, wordt gezegd dat deze de Yijing met regelmaat raadpleegde.

In de symbooltaal van de Yijing wordt ervan uitgegaan dat de Universele Energie Dao zich manifesteert in een tweetal krachten yin en yang. Zij bepalen het vormgevingsproces van iedere situatie, vormen de beide kanten van dezelfde medaille en slaan in hun opperste lading om in het tegendeel; yin wordt yang en yang wordt yin.
Door gebruikmaking van yin en yang en hun lading kan in een symbool van een zestal vertikaal boven elkaar geplaatste horizontale lijnen ieder situatie worden weergegeven. Lijnen met een hoge lading worden bewegende lijnen en de stapeling wordt een hexagram genoemd. De symbooltaal van de Yijing kent veel lagen en domeinen, waardoor het alles wat de mens kan bevatten kan beschrijven.
Het opstellen van het juiste hexagram, de interpretatie daarvan en de vertaling naar uw zetting vormt ons specialisme.

Reacties zijn gesloten.