Business Academy

20100107 chinese-landscape_1024x768

 waar staan wij voor?

Yijing Business Academy maakt belangrijke fundamentele inzichten uit het Oude China voor nieuw en vernieuwend leiderschap toegankelijk!

Met name in Azië wordt op hoog bestuurlijk niveau al millennia en tot op de dag van vandaag de Yijing voor belangrijke vragen geraadpleegd.

Een fundamentele verandering van een situatie vergt de inzet van een fundamenteel andere visie en methode dan waaruit deze is ontstaan

Yijing Business Academy stelt zich ondermeer ten doel om de Yijing de haar toekomende volwaardige plaats in het besturen van organisaties en bedrijven te geven. Er zijn in onze visie weinig middelen met eenzelfde kracht en integriteit beschikbaar als de Yijing en het inzicht waarop deze is gebaseerd.

Een belangrijke bouwsteen van de Yijing vormt de wisselwerking tussen Yin en Yang.

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.