cyclische wetmatigheden

 

cyclische wetmatighedenyinyang spiraal

Alles is aan verandering onderhevig. Volgens de Yijing zit hier een plan achter. In de natuur, waar wij zelf deel van zijn, kunnen we zien dat cyclische wetmatigheden aan die veranderingen ten grondslag liggen. We ervaren dat onder meer aan de wisseling van de seizoenen.
Ook mens en organisatie kunnen zich niet aan deze wetmatigheden onttrekken. Het is ‘a fact of life’, al door de eeuwen heen en in alle culturen.

In het Oude China en kort daarop ook in India, is dit besef ontstaan en wordt het gekoesterd. In het Westen bestaat vaak scepsis over deze idee van de wetmatigheid van veranderingen. De oude Griekse filosofen hebben op ons denken grote invloed gehad door verklaringen voor veranderingen tot de logica van het causale denken in te perken.
De klassieke Chinese idee van universele verbondenheid en samenhang met de wetten van de natuur, en het cyclische karakter van verandering, is leidend voor onze aanpak. De alomvattende logica van het Oude China, zoals dat in de Yijing wordt toegepast, heeft immers ook in de praktijk haar grote waarde aangetoond. Deze omvat zowel de causale logica, als de correlatieve en dialectische logica. Zij biedt daarmee perspectief op het kunnen realiseren van belangrijke veranderingen in zowel de persoonlijke en organisatorische sfeer, als in de maatschappij.

Reacties zijn gesloten.