alles verandert

 

verandering als constante

Door de toegenomen snelheid van grote veranderingsprocessen ontstaan vraagstukken waarop u als ondernemer of leider van een organisatie proactief moet zien in te spelen. Deze vereisen regelmatig en vaak ook nog onder grote tijdsdruk ingrijpende beslissingen.
De Yijing helpt u juist onder deze omstandigheden met het verschaffen van belangrijke “nog niet zichtbare” informatie. Daarmee wordt een voorsprong gecreëerd in de beeld- en meningsvorming, waardoor betere en vooral ook duurzame besluiten genomen kunnen worden.
Het is een geheel andere dan een conventionele benadering en deze methode wordt bij modern leiderschap en management in toenemende mate als een waardevolle aanvulling ingezet.
Een heldere vraag leidt -ook voor complexe problemen- in korte tijd tot een verhelderend antwoord.

Reacties zijn gesloten.