vraagstukken

 

vragen waar u mogelijk mee worstelt

De cyclus die met de Industriële Revolutie is begonnen loopt ten einde en een nieuwe cyclus dient zich aan. Veranderingen komen sneller en nemen in omvang toe.

Daaruit ontstaan vragen als:
• hoe kom ik zo snel aan de relevante informatie?
• zijn mijn mensen voldoende betrokken?
• geven we op een effectieve manier leiding?
• begrijpen we de veranderingen om ons heen?
• kunnen we optimaal presteren?
• hoe gaan mijn afnemers en concurrenten reageren?
• werken we met de goede partners?
• zal onze strategie voldoende werken?

duurzame antwoorden op dit soort kwesties vragen om de vernieuwende denkwijze die wij u telkens kunnen bieden én helpen ontwikkelen

Zowel per vraagstuk afzonderlijk als in de vorm van een systematische benaderings- en werkwijze, door:

  • Yijing raadpleging
  • cursussen

 

houdt voorsprong20100224 denkwijzen 30001                    

Het bundelen van de krachten van het Oosterse en Westerse denken om uw organisatie te optimaliseren biedt uitzonderlijk perspectief. Benut de unieke mogelijkheden die in onrustige situaties besloten liggen.

 

 

 

 

 

 

HR-ondersteuning, specifiek voor management development

als alles lijkt te kloppen …pebble

Psychologische tests en track records helpen u om high potentials voor een volgende functie te selecteren. En daarbij is een persoonlijke gesprek van eminent belang. Maar ondanks het feit dat “alles op papier” pleit voor een goede keuze, kan er bij u, de kandidaat of de personal coach twijfel bestaan of een onbestemd gevoel ervaren worden. Dan is het gewenst om meer informatie te verkrijgen. Het bekende conventionele instrumentarium biedt dan vaak te weinig perspectief.
Met onze inbreng wordt inzicht verkregen in het te verwachten gevolg van het starten in de nieuwe functie, vóórdat de beslissing daartoe gevallen is. Daardoor wordt mogelijke schade aan de persoon of de organisatie in een kort traject tijdig voorkomen.

Reacties zijn gesloten.