vernieuwend leiderschap

 

welkom op de weg naar vernieuwend leiderschap

 

China begint het Westerse denken te integreren en is al direct heel succesvol. Aan ons om het omgekeerde ook te doen en ons te verbinden met de kracht van het klassieke Chinese denken. Het is het DNA van een werelddeel dat wij niet langer kunnen negeren.

Operationele veranderingen komen voort uit besluiten. Voor een goed besluit is een goede beeldvorming (informatie) en meningsvorming (hoe komen we tot inzicht) van belang. Het zijn met name deze twee aspecten waarin het Chinese DNA zich van het Westerse onderscheidt en waar wij ons op richten.

Yijing Business Academy betekent vernieuwing met behulp van het klassieke Chinese gedachtegoed. Het is onze missie om energie doelgerichter en sterker in uw organisatie te laten stromen. Dat realiseren wij met name door belangrijke informatie te verschaffen en de mens meer in verbinding met diens bestemming te brengen.

China heeft de deur op een kier geopend en er gaat een storm door het Westen

Publiekelijk, maar vooral ook onderhuids, beginnen zich fundamentele veranderingen te manifesteren die grote invloed hebben op de manier van samenwerken en dus ook van leidinggeven. De strakke causale rationaliteit legt het af tegen een meer verbindende manier van denken en handelen.

Verbeteringspotentieel ligt vaak dieper verankerd in de organisatie, de mensen en de omgeving, dan men zich bewust is. Dit is een potentieel dat wij door onze werkwijze voor u operationeel maken en met nieuwe inzichten kunnen aanvullen. Daarmee komt een rijkdom aan energie vrij die in de gewenste richting gaat vloeien.

De vernieuwende denkwijze werpt een nieuw en verhelderend licht op vele vraagstukken.

 

organisatie ontwikkeling

De vitaliteit van een organisatie is als bij een organisme. Er is een alles bepalende overlevingsstrategie en het vermogen om zich binnen bepaalde grenzen aan te passen aan de omgeving. Optimaal benutten van de mogelijkheden die in veranderingen in de omgeving besloten liggen en het vermogen om de schade van beperkende omstandigheden te elimineren of uit de weg te gaan zijn kenmerken daarvan. Organisatieontwikkeling is dan ook te zien als een continue proces waarin wij zowel incidenteel, als gedurende een ruimere periode ondersteuning kunnen verlenen. Verankering van vernieuwing vraagt om bezielde verandering van processen, niet om andere handigheidjes. Blijvende verandering vraagt om het aanspreken van de mens op diens diepste niveau. Dat doet de Yijing veelal op een elegant confronterende en relativerende manier.

Reacties zijn gesloten.