ondersteuning

 

Yijing als wijsheids- en orakelboek voor leidinggevenden

Omdat de Yijing symbooltaal spreekt kan zij zich op allerlei terreinen uiten. Psychologie, ethiek, gezondheid, filosofie, metafysica, levenswijsheid, oorlogsvoering, etc. Oorspronkelijk werd het alleen door het opperste gezag geraadpleegd om het land in goede orde te besturen. In oorsprong was het dus al een management handboek. Door de structuur en grammatica van de Chinese taal en de veranderingen die bepaalde woorden in de loop van de tijd hebben ondergaan, bestaan er vele vertalingen en interpretaties.
Zo zijn er ook een aantal vertalingen die specifiek voor leidinggevenden zijn opgesteld. De kwaliteit daarvan is wisselend en deels onderhevig aan de zich ontwikkelende organisatievormen.

In een reeks recensies worden door Yijing Business Academy boeken die de Yijing als ondersteuning voor leidinggevenden inzetten behandeld en beoordeeld. Deze verschijnen ondermeer ook op de website van Yijing Centrum Nederland van Harmen Mesker.

 

welke ondersteuning mag u van ons verwachten?

de kennis en methodologie van de Yijing maken wij toegankelijk door:

  • advisering op basis van Yijing raadpleging voor uw specifieke vraag
  • cursussen Yijing raadpleging
  • opleiding klassiek Chinees leiderschap
  • algemene en specifieke ondersteuning in beleidsontwikkeling

Dat vraagt inzicht, kennis en kunde -zoals in de Yijing vastgelegd- die wij vernieuwende leiders en managers graag bieden en leren om ook zelf toe te passen.

 

sturen op groei en verbeteringEC vision

Dit vraagt om leiderschap, nieuw leiderschap! Nieuw leiderschap laat zich kenmerken door persoonlijke bescheidenheid én beroepsmatige vastberadenheid, waarmee persoonlijke, organisatorische én maat-schappelijke winst behaald wordt.
Deze innerlijke drang en de wilskracht om steeds te verbeteren is voor elke organisatie essentieel.
Grote verbeteringen vinden alleen plaats als je aan de wortel raakt, aan de paradigma’s (onze vaste overtuigingen), die onze houding en ons gedrag bepalen. Dat vraagt om een andere manier van waarnemen en het loskomen van de in het verleden ontwikkelde eigen basisprincipes.
En bovenal om het openstaan voor de idee dat verbeteringen kunnen worden ingegeven door elementaire verbondenheid. Het heeft niets met geluk of toeval van doen. Het gaat om aansluiting zoeken, ofwel contact maken, met de elementaire bron van kennis en inzicht, zoals beschreven in het Boek der Veranderingen, de Yijing.

de Yijing geeft antwoord op vragen en geeft daarnaast raad en inzicht om tot groei en verbetering te komen. Daarbij kan een antwoord worden verkregen op vragen als:

• zitten we op de juiste koers;
• zijn we in staat tot ondernemen;
• hoe kunnen we de slaagkans van onze missie of opdracht vergroten;
• hoe maken we het proces zelfvoedend;
• hoe zal de omgeving reageren;
• doen we het met een effectief team;
• doen we het op de effectieve manier.

De antwoorden kunnen in hoge mate bijdragen aan een scherpere beeldvorming en daardoor aan een betere menings- en besluitvorming.

 

elementaire verbondenheidlogo_yijing-vijfhoekt_RGB

Ons logo staat voor de menselijke maat, in alles wat wij ondernemen. De menselijke maat zien wij als een positieve balans in het krachtenveld waarin wij ons bevinden. Symbolisch weergegeven met de vijf Chinese elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal en hun onderlinge relaties.
Het is deze elementaire verbondenheid, die ons inzicht verheldert en ons handelen een wezenlijke meerwaarde geeft. En bovenal ons in balans brengt met wat de omstandigheden van ons vragen!

Prestaties blijken onderdeel te zijn van een breder patroon dan dat van bescheidenheid en vastberadenheid. Ook ieders individuele bestemming en missie maken er deel van uit. Het is een pijler voor meer bewust en spontaan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

ondersteuning in de beleidsvorming

  • Yijing raadpleging voor de beantwoording van specifieke vragen
  • de juiste weg voor high potentials
  • strategie- en beleidsontwikkeling
  • informatie en cursussen van Yijing Business Academy

Het klassieke Chinese denken en de Yijing vormen een belangrijke aanvulling op onze Westerse inzichten en werkmethoden. Gebruik daarvan vraagt inzicht, kennis en kunde die wij leiders en managers graag bieden en ook leren om zelf toe te passen.

 

ondersteuning in het besluitvormingsproces

Hoe specialistisch het gebruik van de Yijing ook is, zij biedt een brede variatie in zinvolle toepassing. Het vormt aanvullingen op algemeen en strategisch beleid, marktonderzoek, businessplannen en personeelsaangelegenheden.
Niet alleen bij de beantwoording van vraagstukken, maar ook als inspiratiebron voor de ontwikkeling naar de meest effectieve organisatie en vernieuwend leiderschap.

Goede besluitvormingsprocedures volgen de trits beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De Yijing kan door het aanboren van “nog niet zichtbare informatie” belangrijke ondersteuning bij met name de eerste twee punten bieden.
Door betere en ruimere informatie kan het proces van meningsvorming beter verlopen, waardoor besluiten duurzamer en effectiever kunnen zijn.

 

 

Reacties zijn gesloten.