succesvolle laatste pilot van de Yijing trainingscursus De Verandering

Opnieuw hebben een aantal cursisten met hun geslaagde presentatie aan het panel van Harmen Mesker (Yijing Centrum Nederland), Paul Lem (Stichting Yijing Studies) en Marcel Dierselhuis (Yijing Business Academy) de intensieve post-HBO trainingscursus succesvol afgerond. Het daarmee verworven certificaat Brons geeft recht op deelname aan de Yijing Lounge, tweemaandelijkse beyond intervisie  bijeenkomsten, waarmee verder van elkaar wordt geleerd, de stof up-to-date wordt gehouden en aanvullende kennis wordt overgedragen.
Hiermee is in februari 2015 de reeks van pilots afgesloten en worden de cursussen regulier (twee in het najaar van 2015, op de woensdag respectievelijk vrijdag).

De reacties kort na de training en in de periode daarna zijn uiterst positief. De Yijing wordt daarmee door een groeiende groep mensen in hun professionele werkzaamheden ingezet om tot betere besluitvorming te komen.  

 

interactieve kennis overdracht

interactieve kennis overdracht

geslaagden februari 2015 en panelleden

geslaagden februari 2015 en panelleden

in-company Yijing training Achmea

Geslaagde Yijing trainingscursus De Verandering


na drie dagen intensieve training hebben alle deelnemers op 7 februari 2014 aangetoond de Yijing op een verantwoorde manier in te kunnen zetten voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in de eigen organisatie en de vragen die daarbij spelen. 

 

 Quotes:

‘De kwaliteit van besluitvorming is nog een groot onderwerp op de agenda van Nederlandse bedrijven. Ik ben onder de indruk van de hoge kwaliteit van de Yijing trainingscursus, het materiaal en hoe het, in elke complexe situatie, ruimte biedt aan zowel het wonder van de Yijing systematiek zelf, als de eigen intuïtie om tot gebalanceerde beslissingen te komen. Een aanrader voor iedereen die integere besluiten hoog op zijn of haar persoonlijke agenda heeft staan’. [Jenny Elissen, Newgenes]

‘Ik kwam door de Dag der Verandering in aanraking met de Yijing en was direct gefascineerd. Door het volgen van de Yijing trainingscursus is mijn fascinatie alleen maar gegroeid. Dankzij het raadplegen van de Yijing kan ik synchroniciteit een rol laten spelen bij besluitvorming in complexe vraagstukken. De Yijing is voor mij een wijze man, een meester, die zeer waardevolle inzichten en altijd constructieve adviezen geeft in overeenstemming met de natuurlijke flow der dingen. Een prachtige aanvulling op alle traditionele, cognitieve methoden van besluitvorming. Door de inspirerende en bevlogen training van Marcel Dierselhuis kan ik dit fascinerende boek nu raadplegen en de uitkomsten interpreteren. Het komt de kwaliteit van mijn beslissingen in persoonlijke en zakelijke context erg ten goede’. [Rudy van der Linden, Achmea]

‘Je bewijst jezelf en je omgeving een dienst om de Yijing een geïntegreerd onderdeel te laten uitmaken van je beslissingsproces. De Yijing Business Academy leert je dat op een uitmuntende wijze’. [Paul Lem, manager in ruste]

‘De Yijing biedt een verdieping in strategische besluitvorming doordat je niet alleen gebruik maakt van rationele analyse, maar ook je intuïtie daarbij actief betrekt. Door de Yijing trainingscursus heb ik gemerkt dat iets ongrijpbaars als intuïtie gemakkelijker uitlegbaar wordt. Ik denk dat besluitvormingsprocessen hierdoor aan diepte winnen. De mensen die de cursus aanbieden doen dat met veel passie en veel kennis van zaken; het is inspirerend om daar bij te mogen zijn’. [Jeanette Harmsen, United Talent]

 

Lustrum Symposium Stichting Yijing Studies op 21 september

Crisis, kracht en kentering was het thema van het Lustrum Symposium van de Stichting Yijing Studies.  Een initiatief waar wij vanaf het begin nauw bij betrokken zijn.

De ondertitel ‘Verantwoord veranderen met de Yijing’ is ons credo.

Er werd een uiterst interessant programma geboden en een uitstekende gelegenheid geboden om ook informeel met anderen over het gebruik van de Yijing te kunnen spreken.

Informatie over volgende symposia kun je vinden op:

http://www.yijingstudies.nl/symposium-2013/

 

 

succesvolle Dag der Verandering

De op 31 mei gehouden Dag der Verandering was een groot succes.

De bijna 100 deelnemers bouwden rondom het thema hoe de Yijing ons bij leiderschapsvraagstukken als een goede vriend kan helpen met het vinden van de juiste antwoorden een bijzondere en inspirerende sfeer op.

Nadat Herman Wijffels een beeld van onze wereld in transformatie schetste, Ap Dijksterhuis liet zien dat vooral bij complexe vraagstukken een intuitief genomen besluit factoren beter uitpakt en Hans Gerding de werking van synchroniciteit verklaarde, maakte Marcel Dierselhuis duidelijk hoe al in het Oude China deze empirische Oude Wijsheid vorm vond in de Yijing. In te zetten voor leiderschapsontwikkeling en persoonlijke groei en als hulpmiddel voor het bepalen van jouw koers in leven en werk. 

Een van de hoogtepunten was het zelf aan de slag gaan met dit voor de Westerling wat vreemde instrument om met het eigen onbewuste een dialoog aan te gaan. Deze voor velen eerste kennismaking viel verrassend positief uit en smaakt naar meer.

www.dagderverandering.nl

een steentje bijdragen…

 
Wij helpen muren slechten en muren bouwen…..

KIKADe gebouwde muren zijn over een paar jaar terug te vinden in het Prinses Maxima Ziekenhuis in Utrecht, dat speciaal voor de behandeling van kanker bij kinderen wordt opgezet. Een fantastisch initiatief dat onze ondersteuning verdient.

 

 

20100224 denkwijzen 30001

 

 Wij helpen ook muren te slechten door versteende structuren met vernieuwend leiderschap tegemoet te treden. Door het bevorderen van het professionele gebruik van de Yijing dragen wij er ons steentje toe bij dat we naar een meer samenhangende en duurzame samenleving groeien waar de talenten van ieder van ons beter tot hun recht kunnen komen.

 

experience

Medio maart mochten we een aantal high potentials van een van onze relaties over de Yijing informeren. Daarbij ging het heel concreet over de manier waarop we over veel meer informatie kunnen beschikken door de Yijing in te zetten.

Het was een compliment om te horen dat dit keer iets werd aangereikt dat heel praktisch en direct toepasbaar is. Terwijl twee uur daarvoor nog niemand de Yijing kende.

Panoramasessie Conclusion

 

Op 4 maart verzorgt Yijing Business Academy een presentatie op een door Conclusion georganiseerde besloten bijeenkomst.

Daarbij zal ook een interview plaatsvinden met iemand die recent een Yijing raadpleging door ons heeft laten verzorgen.

Raadpleging Vakbond De Unie

 

Reinier Castelein van Vakbond de Unie

Vandaag mochten we Reinier Castelein van de uitslag van een Yijing raadpleging op de hoogte brengen. Werk aan de winkel voor hem en de organisatie. Een en ander ter voorbereiding op een Panorama Sessie die komende maandag 4 maart door Erik Hallers bij Conclusion in Utrecht wordt georganiseerd. Je zou het als een voorproefje voor de Dag der Verandering kunnen zien.