De kwaliteit van de samenleving komt voort uit de kwaliteit van onze besluitvorming

Het lineaire Westerse denken heeft ons veel welvaart gebracht, maar begint ons welzijn en meer recent ook onze welvaart in de weg te zitten. Het gegroeide idee dat de wereld maakbaar is en geheel naar onze hand gezet kan worden blokkeert het besef dat we opgenomen zijn in een organische structuur van voortdurende cyclische verandering. Met haar eigen wetten.

Het klassiek Chinese denken is een correlatief en associatief denken dat is gebaseerd op een heel andere manier van kijken naar de werkelijkheid dan wij gewend zijn.

Om de vastlopende en verstenende structuren open te breken en ruimte te maken voor een samenleving die is gebaseerd op zingeving en verbondenheid biedt de integratie van dat Oosterse denken in ons Westerse denken nieuwe perspectieven. Zij biedt ons tevens een instrument om onze onbewuste en universele onzichtbare kennis, die wij gewoonlijk als intuïtie beschrijven,  binnen  het bereik van ons rationele denken te brengen, waardoor de kwaliteit van onze besluiten met factoren verbetert.

Persoonlijke groei, leiderschap ontwikkeling en verbeterde besluitvorming zijn de drie centrale thema’s waar Yijing Business Academy vanuit dat perspectief aan werkt om daarmee ook de kwaliteit van de samenleving als geheel en het leven van het individu te bevorderen.

Reacties zijn gesloten.